19 dec ’17

30 inclusies gepasseerd!

Momenteel zijn 32 patiënten geïncludeerd:

UMCU:   12 patiënten
AvL:         7 patiënten
ZGT:        4 patiënten
ASZ:        2 patiënten
LUMC:    2 patiënten
AMC, MCL, VUmc, Erasmus en UMCG: 1 patiënt

Dank voor jullie inzet!!