De PLASTIC-studie is een (niet-WMO) prospectieve, observationele, landelijke cohortstudie waarin de nieuwe richtlijn maagcarcinoom geëvalueerd zal worden. De studie zal in augustus 2017 starten in circa 15 centra, waarbij het doel is gedurende 3 jaar in totaal 543 patiënten te includeren, en wordt gesubsidieerd door een ZonMw doelmatigheidssubsidie. Een korte samenvatting van de PLASTIC studie vindt u in dit artikel verschenen in MAGMA. Gedetailleerde informatie over deze studie is te vinden op deze website.